Sláčikové nástroje


Husle

Príslušenstvo

Corelli - Struny pre sláčikové nástroje
Shadow - SRN, snímače
Sabine (USA) - Ladičky, metronómy
FZONE - Osvetlovacie lampičky