Bicie


Remo (USA) - Bicie a perkusie

Činely

Paiste (Švajčiarsko)- Činely

Príslušenstvo

Remo (USA) - Blany na bicie
Pro Mark/L.A. Special (USA) - Paličky a psíslušenstvo k bicím nástrojom
Sabine (USA) - Ladičky, metronómy
Encore - Blany na bicie